ปล่อยให้วงเงิน 1 แสนบาท แค่มีสมุดฝาก ธ.ออมสิน กู้ได้ทุกอาชีพ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อล่าสุด จากธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการอุปโภคบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น โดยผู้กู้ต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป หรือ เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน สถาบันการเงิน องค์กรอื่นๆ กู้ได้สูงสุด 30 เท่า ของเงินเดือน แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ