สินเชื่อของธกส. ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงิน 100,000 บาท ผ่อนสบายมาก เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก !

ธ.ก.ส. ได้เปิด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม A-Cash Gold เพื่อเสริมสภาพคล่องของเกษตรกร ให้กู้ยืมเงิน รายละ 100,000 บาท เพื่อช่วยลดปัญหา การก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR สามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ