สินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 100,000 บาท สมัครง่าย อนุมัติไว !

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ
เป็นคนไทย
อายุมากกว่า 20 ปี
เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
มีที่อยู่และสถานประกอบการแน่นอน
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโม
จำเป็นต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพด้วย เช่นรูปถ่ายร้านค้า เป็นต้น

Read more

แนะนำสำหรับคุณ