ออมสินปล่อยให้กู้ 2 แสนบาท ! ผ่อนนาน 8 ปี เพื่อค่าใช้จ่ายชำระหนี้สิน อนุมัติใช้เวลาไม่นาน

ธนาคารประชาชน ให้วงเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนได้นาน 8 ปี สินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ ใช้จ่ายดำรงชีพ หรือ นำไปชำระหนี้สิน

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เปิดโอกาศช่วย ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพราชการอย่างทหาร ตำรวจ รวมถึงพนักงานบริษัท สามารถขอกู้ยืมเงินได้ เพื่อเป็นเงินทุน หรือ นำไปใช้จ่ายดำรงชีพ ชำระหนี้

Read more

Comment

แนะนำสำหรับคุณ