สินเชื่อห่วงใย กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10,000 บาท ผ่อนน้อย อนุมัติไว !

ธนาคารออมสิน ได้ขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก ล่าสุดธนาคารออมสินเตรียมปล่อยกู้วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท ภายใต้ชื่อสินเชื่อ ห่วงใย สามารถขอยื่นกู้ ผ่านแอปพริเคชั่น MyMo ดอกเบี้ยต่ำ รายละเอียดขั้นตอนขอยื่นกู้ มีดังนี้

Read more

Comment

แนะนำสำหรับคุณ