ธ.ออมสิน ให้ยืม 200,000 บาท ผ่อนน้อย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพแล้วตอนนี้ อ่านด่วน !

สินเชื่อ OD Happy life จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนของธนาคารออมสินสำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า “สลาก” เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีของ “สินเชื่อ OD Happy life” เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท

Read more

แนะนำสำหรับคุณ