ไทยเครดิต ให้ยืม 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติใน 60 นาที

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เปิดให้ผู้กู้ลงทะเบียน สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยธนาคารไทยเครดิต ได้เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย โดยทางธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึงวงเงินสูงสุดที่ 200,000 บาท อัตรดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือใช้หลักทรัพย์เพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายมากขึ้น

Read more

Comment

แนะนำสำหรับคุณ