กรุงไทย สินเชื่อส่วนบุคคล ยืม 50,000 บาท ผ่อน 826 บาท/เดือน ได้ทุกอาชีพแล้วตอนนี้ !

สินเชื่อ กรุงไทยใจดี วงเงิน 100,000 บาท สมัครง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร อนุมัติง่ายภายใน 5 นาที รู้ผลเร็ว ผ่อนสบายเดือนละ 1,653 บาท ยังผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน ถ้ากู้ 50,000 ผ่อน 826 บาท ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

ซึ่งถือว่า คือสถานการณ์ของแผนทางเลือก ในการเผชิญกับปัญหาทางการเงิน ในช่วงระยะเวลานี้ จากสถานการณ์ที่ทุกคนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ มาเป็นเวลานานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอย่างร้ายแรง หลายธุรกิจปิดตัวลง เมื่อพนักงานตกงานเพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือบางคนอาจมีรายได้น้อย หน่วยงานของรัฐไม่ได้นิ่งเฉย จึงมีการแนะนำมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ได้เปิดโครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดี วงเงินกู้ 100,000 บาท ซึ่งสามารถสมัครผ่าน Krungthai NEXT ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

ระยะเวลา ให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ)
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และ ไม่ต้องใช้เอกสาร
สมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลไว 5 นาที
ไม่ใช้ ไม่เสียดอกเบี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม
ผ่อนชำระคืน ได้นานสูงสุด 84 เดือน

เลือกซื้อเลย
คุณสมบัติผู้กู้

ต้องได้รับการเชิญชวน ให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai Next หรือ Krungthai Connext แล้วเท่านั้น
ต้องเป็นลูกค้าธนาคาร และ มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย
จำกัดผู้ที่มีสัญชาติไทย

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปี โดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชำระดี และ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยต่อปี 15-24% (คิดดอกเบี้ยดอกที่ใช้วงเงิน )
เงื่อนไขค่าบริการ

ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกรอบของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับ อนุมัติไม่เกิน 10,000 บาท และ อาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนดไว้
ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปี

ข้อควรระวัง ต้องชำระหนี้ ให้กับธนาคารตามจำนวน และ ตรงตามรอบที่กำหนดไว้

กรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่ระไว้ในสัญญา บวกร้อยละสามต่อปี
อัตราดอกเบี้ย จะคำนวณตั่งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน
ค่าปรับ ค่าดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อ ปี
ท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02-111-1111

Comment

แนะนำสำหรับคุณ