ธ.ก.ส. “A-CASH Gold” กู้ง่าย สูงสุด 1 แสนบาท ได้แล้วตอนนี้ทั้งเกษตรกรและคนทั่วไป

ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold วงเงินรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR เสริมสภาพคล่องในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับลูกค้าหวังช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก

Read more

แนะนำสำหรับคุณ